Så växer du din Blogg & Instagram

Tjenixen! Jag skriver ju artiklar till Nouw magasinet (speciellt Nouw International) och tänkte därför dela med mig lite av vad jag skrivit. Något jag vet många undrar om är hur man växer sin blogg och Instagram så de artiklarna brukar bli riktigt uppskattade! Hoppas ni gillar dem!

1. Håll dig uppdaterad

Det dyker upp nya sociala medier hela tiden och det kan få vem som helst att känna sig förvirrad. Att hålla sig uppdaterad betyder dock inte att man måste vara aktiv på alla dessa kanaler utan handlar endast att man ska veta vad som händer i utvecklingen. Om man har koll på läget så kan man använda de kanaler som man tycker passar en själv!

2. Våga använda nya kanaler

Som jag skrev ovan så är det viktigt att hålla sig uppdaterad så att man kan välja de kanaler som passar bäst för en själv. Många idag väljer sociala medier efter hur populära de är istället för att tänka på potentialen av att använda nya eller mindre kanaler.

Att nå ut på en stor kanal såsom t.ex. Facebook eller Instagram är otroligt svårt eftersom att det finns hundratusentals konton med samma fokus som ditt. Når man väl ut så är dock belöningen väldigt stor. På mindre kanaler såsom t.ex. MEMRY eller Periscope är chansen större att du kan nå ut eftersom att det helt enkelt inte är lika mycket konkurrens. Titta bara hur bra det gått för bloggarna som var med när Lookbook startades? Ingen mindre än Chiara Ferragni fick nämligen sina följare därifrån i början.

3. Vem är du?

Det finns som sagt en hel djungel av bloggare där ute som är ute efter nya följare att dra till sin blogg. Därför är det viktigt att du försöker att hitta en niche som passar dig. Du behöver inte försöka uppfinna hjulet på nytt (för det går inte) utan leta inspiration hos andra för att komma fram till vad du gillar och står för! Visa vem du är!

För att få en tydligare bild av några riktigt nichade konton så kan ni kolla in SymmteryBreakfast, LiChiPan &FoodieWoogie, Självklart behöver man inte ta det såhär långt men ni förstår poängen!

De resterande 4 tipsen hittar ni HÄR! Hoppas ni gillar dem!

+++++++++++++++

Hello guys! Since I write articles in the Nouw magazine I thought I’d share some of it with you! Usuallt my articles on blog tips are really appreciated to I’ve now shared 7 tips on how to grow your blog and Instagram. I hope you’ll like it!

1. Keep yourself updated

New social media channels appear all the time and it can make even the most social media savvy person feel confused. But keeping yourself updated does not mean you have to be active on all of these channels but to be aware of what is happening in the social media world! If you know what is happening around you it is easier for you to decide which channels fit you the best!

2. Dare to try out new channels

As I wrote above it is so important to keep updated so you can choose the channels that fit you the best. Many people today choose social medias after which is the most popular one instead of thinking about the growth potential when using new or smaller channels.

Reaching out on a big network such as Facebook or Instagram is extremely difficult since there are hundreds of thousands of accounts with the same focus as yours. But, if you manage to reach out the reward is big. One smaller or new channels such as MEMRY the chance is bigger for you to reach out since there is not as much competition. Just think about how well it has gone for the bloggers who where there when LookBook started? One of the World’s biggest fashion bloggers Chiara Ferragni got her readers from that network from the beginning.

3. Decide who you are

As mentioned earlier there’s a jungle of bloggers and social media influencers out there searching for new followers. Therefore it is important that you try finding a niche that suits you. You don’t have to try to reinvent the wheel (because that is not possible) but search for inspiration on other accounts and combine it with what you stand for! Show everybody who you are!

To get a clear picture of accounts that have a clear nice you can look at SymmteryBreakfast, LiChiPan &FoodieWoogie, Of course you don’t have to take it this far but you understand my point!

You can read 4 more tipsHERE! Hope you like them!

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *