Så blir du mer produktiv

1. Plannera i tid

Många använder sig säkert redan av listor av alla dess slag för att hålla reda på allt man har att göra men hur gör man sig själv egentligen så effektiv som möjligt? Börja med att identifiera hur länge du kan hålla dig koncentrerad och planera därefter punkterna på listan efter det. Om du vet att du inte kan koncentrera dig i mer än 60 minuter så lägg inte in längre tidsblock än så i din planering.

Tänk såhär : 60 min läsa och svara på mail, 10 min paus, 60 min skriva blogginlägg, 10 min paus….

2. Eliminera möten

Att vara social och ta hand om sitt nätverk är superviktigt men glöm inte att få plugget eller jobbet gjort är prio ett! Välj ut en eller två dagar i veckan där du tillåter dig själv att ha möten och resten av dagarna måste du fokusera fullt ut på det som ska göras så du slipper bli avbruten mitt i ditt flow! Sanningen är att oftast så behövs inte långa möten för att komma fram till saker. Kanske behövs bara ett kort samtal eller ett mail till och med? Lär dig att prioritera!

3. Drick massa vatten

Det säger sig självt att vatten gör att man både mår bättre och fokuserar bättre. Så glöm inte att dricka under dagarna!

4. Sov

Om du inte får tillräckligt med sömn så kommer du inte kunna prestera ditt bästa under veckan. Och tro mig, även den mest upptagna människan har tid för sömn! Ha som rutin att sluta jobba eller plugga några timmar innan du ska lägga dig och sova så att du kan varva ner och få så många timmars ostörd sömn som möjligt.

5. Ta dig ut

I dina schemalagda pauser, försök att ta dig ut på en promenad eller varför inte bara för att sätta dig utomhus i friska luften för ett slag? Syre och tystnad kan göra underverk för en bristande koncentration så gör ditt bästa för att ta dig ut under dagarna för att hålla hjärnan på topp!

++++++++++

1. Plan your time

Many of you probably already use lists of all sorts to keep structured but how do you make yourself as effective as possible? Start off by identifying how long you’re able to concentrate and thereafter plan your action points on your list after that. If you know you can concentrate for 60 minutes you should never make blocks bigger than that in your agenda.

Think like this: 60 minutes read and respond to e-mails, 10 minutes paus, 60 minutes write blog posts, 10 minutes paus

2. Eliminate meetings

Being social and properly taking care of your network is super important but don’t forget that getting work and studies done is first priority! Choose one or two days per week when you let yourself have meetings and the rest of the days you need to focus fully on what needs to be done. In this way you won’t have anything disturbing your flow during these days. The truth is that often long meetings aren’t even needed to reach conclusions. Maybe you can take your meeting during a short phone call or maybe even in an e-mail? Learn to prioritise.

3. Drink loads of water

Do I need to say more than that drinking water both makes you feel and focus better? So don’t forget to drink loads during the days!

4. Sleep

If you don’t get enough sleep you will not be able to perform to your full potential. And believe me, even the most busy person has time for sleep! Have as a routine to stop working or studying a few hours before going to bed so that you have time to get calm before sleeping.

5. Go outside

In your scheduled breaks, try to get yourself out on a walk or why not just sit down outside in the fresh air for a while? Oxygen and quiet can do wonders for productivity so do your best to get outside during the days to keep the brain on top!

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *